top of page
Vogels in het Drevenbos.

Regelmatig bespreken we een in het Drevenbos gespotte vogel.

Voor tips: info@drevenbos.nl

Zanglijster

In de morgen of namiddag hoor je regelmatig prachtige zang in het bos. Heel hoog in een loofboom zingt de zanglijster zijn complete repertoire. Luidkeels met veel herhaling, het is bijna niet te missen.

Benieuwd hoe dat klinkt?

www.vogelgeluid.nl/zanglijster

De Zanglijster is kleiner (20-22cm) dan de Grote Lijster of Merel. De bovenkant is bruin en de borst gespikkeld wit met geel.

Maakt het nest vaak in klimop dat langs stammen de boom in is gegroeid, maar ook wel in heggen. Het nest is van binnen met klei bekleed.

Hoor je de zanglijster? Dan is de lente daar!

zanglijster.jpg
De (Vlaamse) Gaai

In het bos hoor je vaak een luidruchtig krijsend geluid en zie je één of twee Gaaien hoog in de bomen vliegen.

De Gaai is prachtig gekleurd: grijsbruin lijf en wit bij keel en anus. De vleugel is goed herkenbaar aan het blauwe vlak en zwarte band. Ook een duidelijke zwarte streep schuin onder de snavel.

Hoogte 32-35 cm.

De Gaai houdt van een gemengd bos met naald- en loofhout. Vandaar dat we deze mooie vogels vaak in het Drevenbos zien. De Gaai broedt in struiken.

Belangrijk kenmerk is de aanleg van een wintervoorraad. De vogel verzamelt eikels, beukennootjes en bessen. Deze worden overal in het bos in de bodem verstopt. Op deze manier is de Gaai een prima verspreider van bomen en struiken, omdat hij niet alle plekken onthoudt!

gaai.jpg
De Goudhaan

De Goudhaan is het kleinste vogeltje van Europa. Het dankt de naam aan de mooie gele streep met zwarte randen boven op de kop. Van snavel tot staartpunt meet hij slechts 8,5 cm, en ze wegen vaak niet meer dan 5 gram! In het Drevenbos vind je groepen Goudhanen in de Lariksen of andere naaldbomen. Deze zangvogel herken je aan een hoge piep en het onrustige gedrag op zoek naar voedsel in de naaldbomen. Het nest is klein en komvormig met wel 7-13 eitjes. Als trekvogel verplaatst de Goudhaan zich van Noord-Scandinavië tot aan Zuid Europa. Omdat dit in zones gebeurt is de vogel hier het gehele jaar te zien.

goudhaan.jpg
goudhaan.jpg
De Boerenzwaluw
boerenzwaluw-jpg.jpg

Eind april is hij weer terug: de Boerenzwaluw. Na een tocht van 9000! km heen en terug naar midden en oost-Afrika om te overwinteren, vindt deze bijzondere vogel zijn eigen nestplaats weer terug in een boerenschuur of stal. Hoe hij dat doet is onbekend. Na het bouwen (metselen) van het nest van ongeveer 2000 klei/modder kluitjes, legt de Boerenzwaluw zo’n 5 eitjes die na 2 weken uitkomen. In de drie weken dat ze in het nest zitten krijgen ze tienduizenden insecten, voornamelijk muggen. Een zwaluw vangt wel 50.000 insecten per week!

In het Drevenbos zien we ze in mei/juni als volleerde luchtacrobaten op insectenjacht. Vooral boven het brede pad richting zendmast zijn ze dan te bewonderen. Ook het drinken is spectaculair: ze scheren pijlsnel vlak boven het wateroppervlakte en pikken zo wat water op.

De Boerenzwaluw heeft een lang geforkte staart, heeft een bruin-rode keel en is roomwit van onderen en blauw/metaalachtig van boven.

De Boomklever

In het Drevenbos zien we ze steeds vaker: boomklevers. Hij doet zijn naam eer aan door behendig over de stam van een boom te ‘wandelen’. Zoekend naar insecten, soms hakkend als een specht, maar dan met minder geluid.

Er zijn in 2019 speciale nestkasten opgehangen voor de boomklever. Deze kasten hebben een spleetvormige ingang aan de achterzijde. De vogel metselt soms in een bestaande mezenkast met modder zelf een eigen veilige ingang. Dit exemplaar is gevonden in het Drevenbos.

De boomklever is herkenbaar aan de mooie tekening: blauw/grijs dek en licht oranje buik. De vogel heeft een scherpe snavel en een zwarte band van snavel, over het oog naar de vleugelaanzet.

boomklever foto.jpeg
boomklever.jpeg
bottom of page