top of page

Commissieleden

Y_Brandts.JPG
Leden van de commissie
Harry Tepper

Lid van de bewonerscommissie sinds 2004. Wij wonen sinds 1995 aan de Acacialaan met veel plezier. We hebben twee kinderen, die inmiddels niet meer thuis wonen.
 
In 2004 besloot de toenmalige commissie dat het tijd werd om het stokje over te dragen. Per brief werden bewoners uitgenodigd en daaruit ontstond een geheel nieuwe commissie. Toen was een mogelijk AZC een reden om actief te worden. Nu zullen we samen met de andere leden van de commissie er alles aan doen om het Drevenbos te behouden.  Sinds 2004 ben ik secretaris van de commissie.
Albert Kuiper
Lid van de bewonerscommissie sinds 2011.
Wij wonen sinds 1995 aan de Esdoornweg, tegen de rand van het bos. Onze beide kinderen wonen inmiddels in Groningen en wij werken beiden het noorden van Drenthe, maar we peinzen er niet over om te vertrekken. Het is een prachtige plek in onze wijk met veel woongenot.
 
Ik maak mij binnen de commissie sterk voor het uitbouwen van activiteiten onder het kopje ‘natuur’. Maar ook andere activiteiten voor binding van de wijkbewoners zijn belangrijk, wij staan als bewonerscommissie altijd open voor ideeën!
Geert Jan Veldthuis
Lid van de bewonerscommissie sinds 2011.
Wij wonen sinds 1997 aan de Cypressenlaan.
We hebben drie kinderen waarvan er nog twee thuis wonen.

Voor mij was de discussie over het crematorium de aanleiding om me aan te sluiten bij de Drevencommissie. Samen met de andere leden van de commissie  zullen we er alles aan doen om het Drevenbos te behouden. Sinds het vertrek van voorzitter Bert van Dijk onderhoud ik de contacten met onder meer de gemeente en treed ik op als woordvoerder.
Y_Brandts (1).JPG
Sander Dortland

Lid van de bewonerscommissie sinds 2019.
Ik woon samen met Karin (en de eerste jaren ook samen met onze twee kinderen) al vanaf de opzet van het tweede gedeelte van de Dreven aan de Esdoornweg.   Ik heb altijd in de ICT gewerkt, eerst bij Gasunie, later bij GasTerra. De afgelopen paar jaar heb 

ik als zelfstandige nog een aantal klussen gedaan. Begin dit jaar ben ik gestopt met werken.  Buiten mijn werk ben ik jarenlang 
penningmeester bij LTC NOHN geweest.   
Na dit jaar flink wat mantelzorg te hebben verleend gaan we nu meer tijd besteden aan leuke dingen zoals op stap gaan en regel-matig oppassen op onze kleindochter. Verder ben ik begonnen weer wat tijd aan mijn oude motorfiets en mijn oude Mercedes te 
besteden.    
Ik heb gereageerd op de oproep voor versterking van de Drevencommissie omdat ik denk dat het goed is dat er een club is die de belangen van de bewoners vertegenwoordigt. Als je als bewoners de gelegenheid hebt om een positieve invloed uit te oefenen 
op je leefomgeving vind ik dat je daar ook gebruik van moet maken. Wat ik tot nu toe heb gezien is een grote betrokkenheid van 
een flinke groep bewoners (en de gezelligheid bij gezamenlijke activiteiten) maar ook een positieve houding vanuit de gemeente. 
Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren als penningmeester.
Joop Kremer
Lid van de bewonerscommissie sinds 2019.
Mijn naam is Joop Kremer. Ik woon samen met mijn vrouw Elsa aan de Acacialaan 43 tegenover de paarden. Hier wonen we vanaf 2001. Wij zijn 2e bewoner. Hiervoor heb ik vanaf eind 1986 13 jaar aan de Tiros gewoond. Daarvoor woonden we in Lelystad, Capelle a/d IJssel en Delft. Ik ben geboren in Uithuizen, waar ik de eerste 18 jaar van mijn leven heb doorgebracht.
Na mijn studie Civiele Techniek in Delft heb ik eerst bij de gemeente Capelle a/d IJssel, daarna Lelystad en vanaf 1986 bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer gewerkt. In Hoogezand heb ik tot 2005 in leidinggevende posities gewerkt op het terrein van openbare werken (wegen, groen, riolering, verlichting, bruggen etc) Vanaf 2005 tot mijn pensionering medio 2014 hield ik me bezig met gemeenteljke aanbestedingen. In de eerste functie heb ik veel met het college van B&W en de gemeenteraad te maken gehad en heb ik ook aan veel bewonersoverleggen deel genomen c.q. voorgezeten.
Na mijn pensionering besteed ik mijn vrije tijd aan het oppassen (samen met mijn vrouw) op onze 5 kleinkinderen, fitnessen (4 keer per week ‘s ochtends), tuinieren en bij mooi weer vooral veel fietsen samen met mijn echtgenoot.

De laatste tijd, vooral na de natuurwerkdag in het Drevenbos afgelopen november, begint het toch weer te kriebelen om me maatschappelijk in te zetten. Ik wil met mijn “oude” kennis graag een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze wijk, samen met de andere leden van de commissie.

bottom of page