top of page

Het Drevenbos

Bos
Het Drevenbos

 

Prachtige flora & fauna

Natuurlijk beheer middels Exmoorpony's i.s.m. bewoners.

Het Drevenbos

 

Gedurende de eerste jaren is de aanplant nog laag en vindt er een constant gevecht plaats met eenjarige planten, door ons vaak als onkruid betiteld. De vele distels trekken in die jaren vele vlindersoorten aan. Hazen vinden de lage bosschage zeer aantrekkelijk en komen zelfs tot in de tuinen van de eerste bewoners van de wijk De Dreven. Ook de eerste reeën worden gespot. Het is een favoriete, beschutte plek om jongen te werpen. Dit gebeurt overigens nog steeds. Een groep van ongeveer 4-6 reeën is al jarenlang vaste bezoeker van het Drevenbos.

Nu in 2018, 27 jaar na de aanleg, is goed te zien dat het Drevenbos echt een bos aan het worden is. Het bos is door beheer uitgedund. Nog steeds zien we in bepaalde delen veel zure grond liefhebbende planten, zoals Berenklauw en Brandnetel. De oorzaak hiervan ligt in de historie als boerenland en dus veel of overbemesting. Nu, na 27 jaar, neemt dit af en kan elke bezoeker zien dat nieuwe onderbegroeiing in de vorm van heesters, varens, bramen, ed. zich snel ontwikkelt. Dit is een kenmerk van een nieuwe fase van bosontwikkeling. Zwakke bomen verdwijnen en nieuwe, spontaan door vogels verspreide soorten laten zich zien.

Vanaf de start kenmerkt het Drevenbos zich door veel vruchtdragende boomsoorten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Wilde kers, eik, beuk, hazelaar, tamme kastanje en hulst.Deze bomen trekken vele vogelsoorten aan, maar ook de grove den en lariks zijn favoriet.In het bos worden naast de bekende broedvogels ook roofvogels als de buizerd, bosuil, havik en sperwer regelmatig gespot. De buizerd broedt in het Drevenbos.Als verzamelaars zijn de Vlaamse gaai, ekster en de bonte specht echte Drevenbewoners.

 

Bijzondere soorten zijn de ijsvogel, scherend over de brede sloot die het Drevenbos doorsnijdt, of het visdiefje, jagend boven het Kieldiep en de aansluitende sloot.

Ook planten en insecten van de rode lijst zijn gevonden. Reeds in 2006 staat dit vermeld op de website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer:

De laatste jaren zijn zeldzame soorten in het Drevenbos aangetroffen o.a.: De marmeruil, de groene glazenmaker, stomp fonteinkruid, blaas silene, vlottende Bries. 

 

In het voorjaar is er een overvloed aan broedvogels terwijl in het najaar vele verschillende paddenstoelen te bewonderen zijn.  Het Drevenbos is in elk seizoen genieten van alles wat de natuur te bieden heeft.

 

Y_Brandts (6).JPG
bottom of page